En del av elektrikerkjeden:

Jordfeil kan føre til alvorlige hendelser som brann eller elektrisk støt. En jordfeilbryter oppdager feil på det elektriske anlegget, og slår ut sikringen før det oppstår farlige situasjoner.

Les videre for å få svar på hvordan jordfeilbryteren fungerer, og hva du må gjøre hvis den slår ut.

Ikon

Bestill elektriker

Trenger du elektriker – ta kontakt med oss!

Kontakt oss →