En del av elektrikerkjeden:

Mange eldre elektriske anlegg er ikke tilpasset dagens moderne livsstil, med tilkobling av TV-apparater, spillkonsoller, husholdningsapparater og ikke minst elbilladeren.

I tillegg kommer det hele tiden nye elektriske standarder, som kan være vanskelig å holde seg oppdatert på.

Thomas Emilio Lien er installatør og faglig ansvarlig i Eco Power AS, som er en del av Elfag-bedriften Hurum Elektro. Han er også sertifisert brannforebyggende kontrollør og har 12 års erfaring fra DLE med kontroll av elektriske anlegg.

Her gir han noen tips om hva du bør sjekke for å sørge for at det elektriske anlegget ditt er oppdatert og sikkert.

Start med sikringsskapet

Som boligeier bør du ta en egenkontroll jevnlig, og sikringsskapet er et godt sted å begynne. Dårlige koblinger og for høy last kan nemlig skape varmegang, som igjen kan føre til brann hvis det ikke oppdages i tide.

– Rare lyder, svidd lukt og gnister er tegn å se etter. Man kan også bruke baksiden av fingrene til å kjenne etter unormal varme på sikringene. Om man har skrusikringer, bør disse etterstrammes, sier Lien.

Du bør også teste jordfeilbrytere etter produsentens anvisning, og sjekke at eventuelt overspenningsvern har riktig farge i indikatorvinduet. Kontroller også at alt elektrisk utstyr er uten skader, inkludert ledninger som ladekabler.

– I tillegg bør man være oppmerksom på løse stikkontakter, brytere og lamper som ikke er godt nok festet. Man bør også sjekke om det er varmeskade i stikkontakter, spesielt de som brukes til vaskemaskin, tørketrommel eller varmtvannsbereder.

Når bør du ringe elektrikeren?

Selv om det er mye du kan sjekke selv, kan det lønne seg å få en elektriker til å kontrollere det elektriske anlegget. Elektrikeren har riktig utstyr og kompetanse til å finne potensielt farlige feil som ofte er skjult.

Hvis du har et gammelt elektrisk anlegg, er det viktig å huske på at det ble bygget etter regelverket og bruksmønsteret som gjaldt på den tiden.

– Det elektriske anlegget kan ha en helt annen belastningen enn det ble bygget for i sin tid, og da er det lurt å få en sjekk av tørr og sprø isolasjon på kabler og ledninger.

Det er også en tommelfingerregel at et elektrisk anlegg er utdatert etter 30–50 år.

Men selv om det elektriske anlegget er av nyere dato, kan det være feil på det. En kontroll tar heller ikke bare for seg den faste elektriske installasjonen, men gir også god og viktig informasjon om elsikkerhet og riktig bruk av elektrisk utstyr.

– Bolighus bør ha en slik kontroll hvert femte år, og mange forsikringsselskap har ordninger med rabatt om man har jevnlig kontroll av det elektriske anlegget.

Det er også viktig å huske på at man som ufaglært ikke har lov til å gjøre endringer på den faste elektriske installasjonen selv, sier Lien.

Nye produkter og standarder

En av utfordringen elektrikerne ofte møter i dag, er at det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for elbilladeren.

– Om man får installert elbillader, solcelleanlegg eller andre «nye produkter», stiller forskriftene krav til at disse beskyttes. Dette er for å unngå skader på mennesker eller materiell, forklarer Lien.

For å installere en elbillader, må anlegget først og fremst være dimensjonert for det. Det kreves en egen dedikert kurs mellom sikringsskapet og ladeboksen, og kabelen skal beskyttes med nødvendig sikkerhetsutstyr. Overspenningsvernet tar vare på den sensitive elektronikken i bilen, mens jordfeilbryter type B beskytter oss mot farlige berøringsspenninger og brann.

– Det kommer stadig nye produkter på markedet, og derfor må regelverkene hele tiden tilpasses. Vi har forskrifter i bunn som definerer hvilke sikkerhetskrav en elektrisk installasjon skal oppfylle, og dette legger hele grunnlaget for beskyttelsestiltakene som vi som installatører må ta hensyn til når vi bygger nye installasjoner.

Ikke glem hytta

Det er fort gjort å glemme at man også bør kontrollere det elektriske anlegget på hytta. Det er de samme sjekkpunktene som gjelder, og det er du som eier som er ansvarlig for at det elektriske anlegget til enhver tid oppfyller forskriftene.

– På hytta gjelder det samme som hjemme, men siden du er mindre på hytta, kan det være vanskeligere å oppdage problemer tidlig. Derfor er det ekstra viktig å ha jevnlige kontroller her, sier Lien.

Ikon

Bestill elektriker

Trenger du elektriker – ta kontakt med oss!

Kontakt oss →