En del av elektrikerkjeden:

El-kontroll

Vi har personell med sertifisering for utførelse av elkontroll næring inkludert termografering.

Termografi

Er en metode for å avlese temperaturer på en overflate. Dette gjøres med eit godkjent termokamera som er sensitiv for infrarød stråling.
Termografering brukes ofte som et verktøy i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.
Ta kontakt for mer info og pris.

Svakstrøm

Vi leverer produkter og tjenester til offentlige virksomheter, bedrifter og private innen en rekke spennende produktsegmenter.

Vi leverer blant annet:
• AV-løsninger til møterom
• Profesjonelle lydanlegg og moderne løsninger for hørselshemmede
• Videoovervåking
• Trådløse og kablede datanettverk
• Adgangskontroll og elektroniske låsesystemer
• Brannalarm og videoovervåking
• Rådgivning og prosjektledelse

Prosjekt

Vi prosjekterer og utfører arbeider innen nybygg, rehabilitering, modernisering, drift og vedlikehold. Vi har lang erfaring innen prosjekt og vår ansatte er godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere.